Deze website is ziet er beter uit met een moderne browser. Meer informatie...

Aankoop- / Verkoopbemiddeling

Aanschaf of verkoop van onroerend goed vraagt om professionele begeleiding van ervaren adviseurs met oog voor marktontwikkelingen en vernieuwingen. Emmastaete heeft ruim 15 jaar ervaring met bemiddeling in onroerend goed en heeft gedurende deze periode een brede expertise opgebouwd. Rentestand, kredietcrisis, nieuwbouw en economische verwachtingen zijn een aantal zaken die door ons goed in de gaten worden gehouden en die invloed kunnen hebben op de waardeontwikkeling van uw woonhuis of winkelpand. Ons kantoor kan worden ingeschakeld bij zowel de aankoop als de verkoop van uw woonhuis, winkelpand of appartement. Een van onze taken is om samen met u een aantrekkelijke prijs te bepalen voor de aanschaf of verkoop van uw onroerend goed. Het proces bestaat uit een aantal fases.

Waardebepaling & opdracht

Allereerst maken wij met u een vrijblijvende afspraak om samen het pand te bekijken. Hierbij bespreken wij enkele aspecten. Denkt u hierbij aan zaken als onderhoudstoestand, verbeteringen, toekomstige ontwikkelingen, marktsituatie en natuurlijk de waarde van het pand. Onze werkwijze wordt uiteengezet en uitgelegd wordt wat de toegevoegde waarde van Emmastaete voor u kan zijn.

Als wij met u overeenstemming bereiken, worden ter bevestiging van de samenwerking de gemaakte afspraken schriftelijk vastgelegd.

Bij een verkoopopdracht ontvangt u een blanco lijst van de meest voorkomende roerende zaken. Ook vragen wij u een vragenlijst in te vullen. Dit formulier bevat de meest gestelde vragen omtrent onderhoud, hoogte jaarlijkse lasten etc. Tevens zijn bepaalde aanvullende documenten onontbeerlijk zoals een kopie van het eigendomsbewijs.

Bij aankoop wordt gestart met een klein vooronderzoek. Zo wordt het kadaster geraadpleegd. Op basis van historische gegevens zoals verkoopprijzen, gerealiseerde verbouwingen en onderhoudsgeschiedenis wordt een reële aankoopsom voor het pand vastgesteld. Daarna wordt gestart met de onderhandelingen. Als er overeenstemming is bereikt, zal door ons het koopcontract worden gecontroleerd waarna u ongestoord uw handtekening kunt plaatsen. Vervolgens begeleiden wij u met het vervolgtraject tot de uiteindelijke overdracht bij de notaris.

Publiciteit

Bij een opdracht tot verkoop wordt uw pand na het tekenen van de opdracht officieel te koop aangeboden. Diverse middelen worden aangewend om dit kenbaar te maken. Een wervende beschrijving en diverse foto's van uw pand worden gemaakt en in onze etalage geplaatst.

Internetsite Emmastaete
Onze internetsite is professioneel ontworpen en kenmerkt zich dan ook door een grote gebruikersvriendelijkheid. Dit houdt in dat iedereen op eenvoudige wijze toegang heeft tot ons aanbod, met uitgebreide omschrijving en een mooie fotopresentatie.
Funda
Nadat uw woning op onze site is aangemeld, wordt deze binnen enkele dagen door de Funda website overgenomen. Funda is inmiddels een nationaal begrip geworden en zorgt ervoor dat uw pand gezien kan worden op een van de grootste woningsites van Nederland. Naast Funda en onze eigen website wordt het pand ook gepresenteerd op www.zoekallehuizen.nl en www.huislijn.nl
Brochure
Onze verkoopbrochure is een A-4 presentatie in kleur met zowel binnen- als buitenfoto's. De brochure bevat verder uitgebreide informatie van uw pand. Deze brochures worden tijdens de bezichtiging aan de potentiële koper(s) overhandigd.
Te koop aanduiding
Het spreekt voor zich dat uw woning een verhoogde attentiewaarde geniet door middel van onze fraai ontworpen te koop biljetten, vlaggen en driehoeksborden.
Advertenties
In overleg met u wordt een advertentiepakket samengesteld en geadverteerd in diverse regionale dag- en weekbladen. Uw kosten zijn controleerbaar en kunnen direct inzichtelijk worden gemaakt.

Verkocht

Als verkoper en koper het mondeling eens worden over de voor hen belangrijkste zaken bij de koop (dat zijn meestal de prijs, de opleveringsdatum en de ontbindende voorwaarden), dan is er een koop. De verkopende makelaar legt de reeds mondeling afgesproken zaken en voorwaarden vast in een koopakte. Wanneer beide partijen de koopovereenkomst hebben ondertekend en hiervan een kopie hebben ontvangen, begint voor de koper het traject van de financiering en voor de verkoper de afwikkeling via de notaris.

Tarieven

Onze tarieven zijn vrij, dat wil zeggen dat wij in overleg met u een dienstenpakket samenstellen waarbij afhankelijk van de inhoud een tarief wordt vastgesteld. Hoe meer u zelf wilt of kunt doen hoe lager het tarief wordt. Dit geldt zowel voor aankoop- als verkoopbemiddeling.

Nazorg

Onze dienstverlening houdt natuurlijk niet op nadat wij samen met u de notaris hebben bezocht en de eigendomsoverdracht een feit is. U blijft altijd van harte welkom voor een kop koffie en vanzelfsprekend kunt u altijd en met iedere vraag vrijblijvend contact met ons opnemen. Wij staan u graag te woord.

Maak een afspraak...